Onze wereldwijde klanten

Meer dan 20.000 mensen gebruiken ZooEasy. Dit zijn hun reacties.

Nederlandse Vereniging Voor Stabij- en Wetterhounen

Willem Stemerdink, Nederland

“De Nederlandse Vereniging voor Stabij- en Wetterhounen (NVSW) maakte eind 2008 de overstap naar ZooEasy Online:

Al onze ruim 2200 leden beschikken nu doorlopend over de meest actuele hondengegevens. En iedereen kan makkelijk met het programma werken. Onze leden hebben verstand van honden, niet van computers. Anders hadden ze wel een andere hobby gekozen.

Wij zijn zeer te spreken over het innovatieve karakter van ZooEasy. Het systeem is continu in ontwikkeling. Ook de leden van onze vereniging zijn zeer tevreden over de werking van ZooEasy Online. Een nieuwe functionaliteit die onze leden hoog waarderen, is de mogelijkheid om zelf een proefstamboom samen te stellen.

Met ZooEasy Online regel je als vereniging zelf de inzagerechten voor leden, bestuursleden en commissieleden met allemaal de beschikking tot een eigen gebruikersnaam en wachtwoord. Dat geeft een beschermd gevoel. Ook de angst voor een computercrash behoort definitief tot het verleden, nu alles veilig op de servers van ZooEasy staat.

De invoering van het nieuwe systeem, inclusief dataconversie en begeleiding is vlekkeloos verlopen. Je merkt dat ZooEasy niet voor niets marktleider is. Afspraken komen ze stipt na. En als iets niet kan, dan vertellen ze dat ook. Inmiddels vragen diverse bevriende verenigingen in het buitenland of ze eens mogen komen kijken.”

Nederlandse Jack Russell Terriër Vereniging

Truus Kienhuis, Nederland

“De Nederlandse Jack Russell Terriër Vereniging besloot om in april 2006 te starten met het stamboomprogramma van ZooEasy. Alle informatie die bij de Raad van Beheer bekend is over ons ras, is overgezet naar het stamboomprogramma door het team van ZooEasy. Tegenwoordig bestaat onze database uit meer dan 14.000 Jack Russell Terriërs.

Wij kunnen gemakkelijk medische resultaten en andere informatie toevoegen aan onze database. Onze secretaris kan onze leden nu snel voorzien van de aangevraagde informatie.

De Nederlandse Jack Russell Terriër Vereniging kan de aankoop van dit zeer gebruiksvriendelijke stamboomprogramma van harte aanbevelen aan alle verenigingen en clubs. We willen het team van ZooEasy dan ook hartelijk danken voor hun excellente begeleiding en ondersteuning.”

 

Australian Labradoodle Association of Europe (ALEAU)

Carolien van Beek, Nederland

“Net zoals ZooEasy een database in ontwikkeling is, is de Australian Labradoodle een ras in ontwikkeling. Waarschijnlijkt zorgt dit voor zo’n goede match.

De Australian Labradoodle Association of Europe (ALAEU) is opgericht in juni 2009. Toen zijn we ook begonnen met het opzetten van onze database. We hebben tijdens dit proces veel ondersteuning gekregen van het team van ZooEasy. Tot op heden ervaren we de samenwerking met ZooEasy als een prettige ervaring.

Ondanks dat we een kleine vereniging zijn, hebben we toch al meer dan 800 honden in onze database. Omdat de Australian Labradoodle geen erkend ras is bij de Raad van Beheer, moeten we zelf alle kennis van de fokkers in onze eigen database toevoegen. Dit werkt goed, omdat ZooEasy heel gebruiksvriendelijk is.”

 

Johan van den Hatert

Konijnenfokker, Nederland

“Ik ben zeer tevreden over het programma. Ik heb het al sinds RA-Software en nu ZooEasy. Ik kan niet meer zeggen dan dat het bij elke fokker die een computer heeft er op moet staan.”

Irish Pig Society Ltd

Siobhan Luff, Secretary, Ireland

“The Irish Pig Society Ltd has chosen to purchase the ZooEasy database for the first Irish Herdbook of rare breed pigs in Ireland.

This programme is suiting our requirements very well and with the excellent training received from the ZooEasy team we are rearing to go!

We would highly recommend ZooEasy for their professionalism, easy to understand and practical data base applications, and resources that are available to us, making our experience stress free and exactly what was required! Thank you!”

 

Nederlandse Markiesjes Vereniging

Sjo Koumans, Nederland

“De reden voor het bestuur om te kiezen voor ZooEasy was dat het eerdere programma niet meer ondersteund werd en ZooEasy ook als “online” pakket gebruikt kan worden met een centrale administratie. De mogelijkheid daarbij om d.m.v. verschillende accounts niet alle gegevens voor iedereen toegankelijk te maken biedt de mogelijkheid om veel mensen (ook gewone leden) toegang tot voor hun interessante/relevante informatie te geven.

Werken met een nieuw systeem geeft natuurlijk altijd “problemen” tijdens de overgangsfase. Gehoopt werd dat dit tot een minimum beperkt kon blijven door een gemakkelijke conversie vanuit het vorige systeem. Dat “gemakkelijk” bleek een illusie. Het vorige systeem bood (te)veel vrijheid voor wat betreft invoer waardoor er na conversie een rommelige administratie overbleef. Onze administratie is niet heel erg groot dus al gauw werd er gediscussieerd over het aanpassen van de bestaande administratie.

Een goede gebruikerscursus door Jan + de goed geschreven handleiding als naslagwerk + begeleiding bij vragen over hoe bepaalde veranderingen door te voeren + de constante toevoeging van gebruiksmogelijkheden uit vragen/opmerkingen vanuit de gebruikers maakten ons allengs enthousiast(er) over het programma en deed ons beslissen om toch voor aanpassing te gaan.

Zeker bij de Markiesjesvereniging waarbij alle kruisingen centraal via de FAC geïnitieerd en bijgehouden worden, biedt ZooEasy een geweldige mogelijkheid tot analyse van de populatie. De optie om de gegevens uit de administratie te exporteren naar PopRep om periodiek een algemene populatie analyse te kunnen uitvoeren is een fantastisch hulpmiddel.

Vanuit het team wordt ZooEasy met enthousiasme ondersteund en begeleid. Daarbij is er veel aandacht voor aanpassing aan de specifieke wensen van iedere vereniging. Veel aanpassingen zijn daarom al uitvoerbaar vanuit de algemene mogelijkheden welke in het programma zijn ingebouwd. Bovendien is er dan altijd nog de mogelijkheid tot maatwerk. Iedere administratie is uniek. De begeleiding vanuit het team is daarbij zondermeer goed te noemen (meedenken vanuit een ruime hoeveelheid kennis en ervaring.)

Enthousiast over het programma? Ja dus, maar de conversie vanuit andere programma’s is veel werk. Bij onze relatief kleine administratie zorgt dit er voor dat het programma nu wel al zeer intensief gebruikt wordt door leden met een management account, maar dat de beschikbaarheid voor de leden met een leesaccount langer wordt uitgesteld dan eerder werd gehoopt.”

Vereniging De Weimarse Staande Hond

Wim van Roessel, Nederland

“De Vereniging de Weimarse Staande Hond heeft in 2007 het idee opgevat om een database aan te leggen van de in Nederland woonachtige Weimaraners. De data moest een ontsluiting bieden via het internet zodat de gegevens toegankelijk zijn voor bestuur en leden. Hierbij moest de toegang tot de gegevens duidelijk afgeschermd zijn door een autorisatiemodel. Op dat moment was ZooEasy bezig met het ontwikkelen van de Online omgeving. Reden dat de vereniging gekozen heeft om met ZooEasy in zee te gaan.

De gegevens van de honden worden door de Raad van Beheer vier maal per jaar digitaal aangeleverd. Hierin zitten de geboren nesten, importhonden en HD uitslagen. ZooEasy heeft een module waardoor deze gegevens ingelezen worden in de database. Buitenlandse stambomen worden door de vereniging zelf verder aangevuld.

Daarnaast legt de vereniging de uitslagen van shows, wedstrijden of jachtproeven vast. Deze gegevens worden aangeleverd door de organisatie van de evenementen. Tevens worden gegevens vastgelegd zoals onderzoeksresultaten, overlijdensdatum -en oorzaak, bekende ziekten, meetgegevens, etc. Vooral als deze gemeld worden door de eigenaars. Met de database kan er nu gekeken worden of er binnen de populatie bepaalde ziektebeelden meer of minder voorkomen.

In de loop der tijd zullen alle in Nederland geregistreerde weimaraners in onze database opgenomen zijn, met een stamboom van minimaal 4 generaties terug.

De functionaliteit van ZooEasy is dynamisch en zal steeds verder uitgebreid worden. Het team van ZooEasy denkt met de gebruikers mee en staat open voor nieuwe mogelijkheden.”

Probeer ZooEasy nu zelf

Meld je aan