ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Aanpassingen Mean Kinship-module

Aanpassingen Mean Kinship-module

Datum: juli 13, 2021

Bij ZooEasy zijn wij altijd bezig met verbeteren. In september staat onze nieuwste versie 2.5.25 alweer klaar! Niet enkel onze online software wordt regelmatig aangepast naar de wensen van onze klanten, maar ook onze modules worden continu ge-update.

ZooEasy staat nooit stil!
Dankzij input van onze gebruikers én de voortdurende testprocessen van onze softwaretesters kunnen wij ons continu doorontwikkelen. Of het nu gaat om gebruikersvriendelijkheid óf om modernisering, ZooEasy staat nooit stil. Neem bijvoorbeeld onze Mean Kinship-module, welke door veel tevreden gebruikers wordt aangewend om de inteelttoename van dieren binnen de populatie zoveel mogelijk te beperken.

Mean kinship (MK) staat voor de gemiddelde verwantschap van een dier ten opzichte van de gehele populatie. De MK-waarde is een maatstaf voor de bijdrage die een dier kan leveren aan de verandering van het gemiddelde inteeltpercentage van de populatie.
Een hoge MK-waarde duidt op een grote mate van verwantschap met de overige dieren in de populatie, wat daarmee de kans verhoogt op het ontstaan van genetische defecten en ziektes binnen een ras. Wanneer er voldoende dieren met een lage MK-waarde ten opzichte van het gemiddelde van een populatie beschikbaar blijven, hoe meer erfelijke gebreken kunnen worden voorkomen. Daarom is het van belang combinaties samen te stellen waarbinnen ieder dier een lage MK-waarde heeft, vrij van ziektes is én welke een laag verwantschap met elkaar hebben. Hiermee draag je namelijk bij tot een goed en gezond ras!

Binnen de release v.2.5.25 komen er in september twee extra mogelijkheden beschikbaar:

  1. het berekenen van de MK-waarde van 1 fictieve nakomeling van een proefcombinatie, als beide ‘ouders’ een MK-waarde hebben.
  2. de mogelijkheid voor jou als beheerder om tijdelijk de herberekening 

van de MK-waarden uit te zetten (tijdens bijvoorbeeld een importprocedure).

Aan de volgende verbeteringen werken we momenteel en zullen hierna beschikbaar komen:

  • MK-berekening per ras(groep) toepassen waardoor de module ook geschikt wordt voor organisaties met meerdere rassen waarvan de populatie gescheiden berekend moet worden.
  • beperkingen kunnen ingesteld worden om de populatiegrootte te verkleinen zodat bepaalde selecties van dieren kunnen worden uitgesloten. Bijvoorbeeld op basis van leeftijd, dieren zonder geboortedatum óf die gecastreerd/gesteriliseerd zijn.

Ook geïnteresseerd in een module die de mean kinship van een dier binnen díe populatie kan berekenen en daarmee de kans op het optreden van genetische defecten en ziektes binnen een ras kan verkleinen? Plan een vrijblijvende demo in voor je organisatie of neem contact op voor meer informatie.