ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Besluit Vlaamse Regering over fokkerij en stamboom uitgifte honden en katten

Besluit Vlaamse Regering over fokkerij en stamboom uitgifte honden en katten

Datum: juli 11, 2024

We hebben er al eerder enige aandacht aan geschonken; de Vlaamse Regering heeft onlangs een besluit gepubliceerd over de fokkerij en het afleveren van stambomen voor honden en katten. Dit besluit kan verregaande gevolgen hebben voor zowel de individuele Vlaamse fokkers, als de Vlaamse rasverenigingen en stamboom-uitgevende verenigingen en instanties. Gelukkig kan ZooEasy hier mee helpen!

Eisen om stambomen uit te mogen geven

Voor Vlaamse stamboekverenigingen die stambomen uit willen geven voor honden of katten, gaan een aantal belangrijke eisen gelden. Zo moet er om te beginnen een aanvraag in worden gediend bij de afdeling Dierenwelzijn van het Departement Omgeving. Hiervoor moet de vereniging aan een aantal nader gespecificeerde statutaire eisen voldoen. Alleen erkende stamboekverenigingen mogen voortaan nog stambomen afleveren.

Registratie in een centrale databank

Iedere erkende stamboekvereniging is voorts verplicht om de honden of katten van de rassen die zij beheren te registreren in een centrale databank. Hierbij moeten o.a. het registratienummer, de naam, het geslacht, de geboortedatum, etc. worden vastgelegd. Ook is ouderschapscontrole van alle nakomelingen verplicht, en moet de afstamming van de dieren worden vastgelegd in de databank.

Prestatieonderzoeken en fokprogramma’s

Middels op te stellen fokprogramma’s zijn erkende stamboekverenigingen verplicht om voor ieder ras een set met fokregels op te stellen. In deze fokprogramma’s worden regels opgenomen omtrent zgn. prestatieonderzoeken: onderzoeken van de genetische aanleg voor een bepaald kenmerk, op basis van een wetenschappelijke methode. 

Ieder fokprogramma bevat onder meer de uit te voeren prestatieonderzoeken, fokadviezen (positief, voorwaardelijk positief en fokverbod) per prestatieonderzoek, en een maximale inteeltcoëfficiënt. Fokdieren moeten hier aan voldoen, en voor combinaties die niet aan de regels uit het fokprogramma voldoen mag geen stamboom uitgegeven worden. Als een ouderdier in een ander stamboek staat ingeschreven maar de combinatie wel aan het fokprogramma voldoet, mag een stamboom niet geweigerd worden. 

Individuele fokkers 

Voor de individuele Vlaamse fokkers houdt dit in dat zij bij het maken van hun combinaties zullen moeten voldoen aan de regels uit het fokprogramma voor hun ras. Honden of katten, ongeacht welke stamboom zij hebben, kunnen worden ingezet voor de stamboomfokkerij zolang zij maar voldoen aan de eisen uit het fokprogramma. Stambomen van diverse stamboom uitgevende verenigingen worden met dit besluit allemaal gelijk getrokken. Ook bij keuringen, wedstrijden of tentoonstellingen mogen honden of katten met elk soort stamboom meedoen. 

 

ZooEasy kan helpen!

Het goede nieuws: met al bovenstaande uitdagingen kan ZooEasy fokkers en verenigingen helpen! In een ZooEasy database kunnen alle gegevens van de populatie worden opgeslagen. Diergegevens zoals naam, registratienummer en geboortedatum, afstamming en informatie over de fokker en eigenaar kunnen in ZooEasy worden bijgehouden. Ook uitslagen van prestatieonderzoeken, exterieur- en werkkwalificaties, overige gezondheidsinformatie en eventuele bijlagen of algemene dierinformatie kunnen worden opgeslagen. 

 

Alle informatie in ZooEasy is via de cloud vanaf elke locatie toegankelijk voor iedereen met een account. En de gegevens zijn volledig AVG vriendelijk in te stellen! De beheerder bepaalt voor wie welke gegevens zichtbaar zijn; privacygevoelige informatie kan daarmee gemakkelijk verborgen worden. En nog meer goed nieuws: met ons nieuwe project voor automatische VFR controle kunnen ook de regels uit fokprogramma’s worden geprogrammeerd. Hiermee kunnen zowel verenigingen als individuele fokkers die een account hebben zelf controleren of een combinatie voldoet aan de regels uit een fokprogramma, en of de combinatie in aanmerking komt voor een stamboom. Kortom: met een ZooEasy database kun je als vereniging aan alle eisen uit de Vlaamse wetgeving voldoen!

 

 

Vlaamse organisaties die belangstelling hebben kunnen zich direct aanmelden, of contact met ons opnemen voor meer informatie.