ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

East Africa Kennel Club digitaliseert 99 jaar stamboekgeschiedenis

East Africa Kennel Club digitaliseert 99 jaar stamboekgeschiedenis

Datum: juni 21, 2018

Het grootste stamboekarchief van rashonden in Oost-Afrika ligt verscholen in een klein gebouw op de Showground van de EAKC in Kenia. De East Africa Kennel Club (EAKC) beheert hier 99 jaar stamboekgeschiedenis van alle rashonden in Kenia, Oeganda, Tanzania, met nu ook Rwanda, Mauritius en Burundi. De Executive Secretary, Neeltje Rosenstok, verzorgt alle activiteiten op het kantoor, waaronder de registraties. “We hebben enorm veel informatie op papier staan. Sommige papieren zijn zo oud, dat het papier bijna verdwijnt. Gelukkig hebben we inmiddels ruim 13.000 honden in ZooEasy gezet.”

East Africa Kennel Club
“Wij houden alle gegevens van geregistreerde rashonden bij. Denk aan afstamming, heupscores en showresultaten. Wij zijn de betrouwbare bron waarop fokkers vertrouwen voor de juiste informatie.” Honden registreren is een uitdaging in Afrika. Neeltje vertelt: “Kenia loopt voorop in de regio. We blijven klein in de wereld; gemiddeld registreren we 700 nieuwe honden per jaar. Voor fokkers zijn wij belangrijk, omdat we officiële, internationaal erkende stamboomdocumenten uitgeven. Die zijn nodig om honden te importeren of exporteren.”

Van typemachine naar pc
De EAKC kiest nu bewust voor digitalisering. “Mijn voorganger werkte nog met een typemachine. Per puppy typte ze een registratiekaartje. Maar papier is kwetsbaar; er moet geen brand uitbreken.” Daarop startte Neeltje met de registratie in Excelbestanden. Tegelijk zocht ze met de voorzitter naar een geschikt programma. “Dat is ZooEasy geworden, want het is gebruiksvriendelijk. Zij hebben mijn Excelbestanden geïmporteerd, met zo’n 10.000 honden. We plaatsen nu iedere nieuwe hond in de database en voegen per nest vijf generaties voorouders toe. Maar we zijn er nog niet aan toegekomen om al onze bestanden met terugwerkende kracht in te voeren.”

Mooiere certificaten
Met de komst van ZooEasy zijn ook de certificaten vernieuwd. “Ze zijn mooier en moeilijker na te maken. Omdat alle informatie digitaal staat, kunnen we sneller nieuwe certificaten uitgeven.” Neeltje hoopt vooral dat de stap naar ZooEasy voor meer transparantie en gemak zorgt. “De nieuwe generatie fokkers heeft interesse getoond. Ik hoop dat we digitaal aantrekkelijk worden voor fokkers die ver van ons afzitten.” Ze verwacht dat daar nog even geduld voor nodig is: “Er zijn nog niet veel fokkers die het belang van de echte pedigree waarderen. De fokkers die dit wel inzien, durven zich garant te stellen voor een rastypische hond, met een goed oog voor kwaliteit en gezondheid”.