ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Eén grote familie!

Eén grote familie!

Datum: september 9, 2021

Er zijn theorieën die beweren dat alles wat op aarde leeft in wezen familie van elkaar is. Als we in de bijbel geloven zijn we allemaal verre zusjes of broertjes van Adam en Eva. En als we van Darwin op aan kunnen stammen we in elk geval allemaal af van een eencellige, wat indirect inhoudt dat ook dieren familie van ons zouden zijn. Genealogie of stamboekonderzoeken zijn nog nooit zo populair geweest. We weten namelijk graag waar we vanaf stammen. Toch vergt dit doorgaans veel tijd en energie. Gelukkig maakt ZooEasy het onderzoeken in hoeverre díeren met elkaar verwant zijn voor onze gebruikers heel simpel. 

Wat is verwantschap eigenlijk? 

Verwantschap geeft aan in hoeverre (in dit geval) twee dieren genetisch op elkaar lijken. 

Als twee ouderdieren kinderen krijgen, geven ze ieder 50% van hun genen door aan het jonge dier. Het dier is dus 50% verwant aan zijn vader en 50% verwant aan zijn moeder. 

De genen worden generatie op generatie doorgegeven. Op basis van de stamboom wordt daarmee de verwantschapscoëfficiënt door ZooEasy berekend. Onderstaande percentages gelden als de ouders géén familie van elkaar zijn. Als dit wél het geval is liggen die percentages hoger:

  • Eeneiige tweeling is 100% verwant aan elkaar
  • Volle broers en zussen zijn 50% verwant aan elkaar
  • Dier en ouder zijn 50% verwant aan elkaar
  • Dier en grootouder zijn 25% verwant aan elkaar
  • Dier en overgrootouder zijn 12,5% verwant aan elkaar.

Is dat dan hetzelfde als inteelt?

Nee, de inteeltcoëfficiënt is een andere maatstaf en is het percentage aan kans dat beide ouderdieren exact hetzelfde gen doorgeven aan hun nakomeling. De coëfficiënt wordt bepaald middels een berekening hoe groot die kans is dat het dier daadwerkelijk twee exact dezelfde genen meekrijgt van beide ouders.

Wist je dat je de verwantschap tussen twee dieren ook kunt laten berekenen zonder deze als combinatie op te slaan in je systeem? Deze video laat zien hoe dat heel simpel kan.