ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Goed nieuws: invoerprobleem ECVO uitslagen opgelost!

Goed nieuws: invoerprobleem ECVO uitslagen opgelost!

Datum: oktober 25, 2023

Zoals sommige van onze hondenrasvereniging-gebruikers misschien hebben ervaren, waren er af en toe problemen met de import van Raad van Beheer gezondheidsuitslagen. Rasverenigingen kunnen deze gegevens downloaden in IT4Dogs, van de Raad van Beheer. Vervolgens importeren zij deze bestanden zelf in hun ZooEasy administratie in met de module ‘import Raad van Beheer’, of laten dit door Team ZooEasy doen. 

 

ECVO uitslagen

Het ging met name om de ECVO ooguitslagen, die soms problemen gaven bij de import. De problemen bij de import werden veroorzaakt doordat de uitslagen in de bestanden niet altijd in hetzelfde format door de Raad werden aangeleverd. Als een ECVO specialist tijdens het uitvoeren van het onderzoek het veld ‘anders’ invulde om een niet in het standaard-rijtje aanwezige aandoening te noteren, versprong dit veld in het excelbestand. Voor de ene hond stond er dus een kolom ‘anders’, voor de andere hond stond in diezelfde kolom een heel ander onderzoeksresultaat. 

 

Daarnaast werden er soms extra onderzoeksresultaten aangeleverd en bevatten sommige bestanden dubbele kolommen. Puntkomma’s en enters in de uitslagen maakten het bestand nog onduidelijker. Hierdoor konden de velden in het excelbestand niet meer één op één gekoppeld worden aan de extra velden in ZooEasy en lukte de import van gegevens niet meer.

 

De oplossing

ZooEasy en de Raad van Beheer hebben in goede samenwerking gekeken hoe dit probleem opgelost kon worden. De Raad heeft vervolgens een aantal technische aanpassingen gedaan in haar systeem, waardoor de onderzoeksresultaten in de bestanden voortaan allemaal in hetzelfde format aangeboden worden. Alle bestanden vanaf begin september 2023 voldoen aan het nieuwe format. Ook vanuit de kant van ZooEasy zijn enkele kleine aanpassingen doorgevoerd. Hierdoor kunnen de bestanden met ECVO uitslagen voortaan succesvol ingevoerd worden in ZooEasy. Hier zijn we heel blij mee!