ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Met ZooEasy gaan we als Tollerclub voor openheid en gezondheid

Met ZooEasy gaan we als Tollerclub voor openheid en gezondheid

Datum: april 7, 2023

Esther Booker is al 20 jaar actief als vrijwilliger bij de Nova Scotia Duck Tolling Retriever Club Nederland, de NSDTRCN. Sinds enige tijd maakt de NSDTRCN gebruik van ZooEasy en wordt er volop gewerkt aan het vullen  van de database. Esther vertelt waarom de club gekozen heeft voor ZooEasy:

“Wij hebben gekozen voor ZooEasy omdat we openheid en gezondheid heel belangrijk vinden. ZooEasy is daarvoor een heel fijn programma. Op dit moment hebben we nog een database die door  de FokAdviesCommissie (FAC) wordt beheerd. Dat werkt op zich goed, maar we willen juist graag alle informatie kunnen delen met onze fokkers en leden. En we willen het werk voor de FAC vergemakkelijken. Dat kan straks met ZooEasy.”

Druk bezig met opbouwen

De NSDTRCN is ongeveer een jaar geleden begonnen met de opbouw van een ZooEasy database. Er is -en wordt nog steeds- hard gewerkt aan de inrichting: “Op dit moment zijn we nog druk bezig met het compleet en functioneel krijgen van de database. We hebben de gegevens uit onze oude database ingevoerd, waar dankzij onze vrijwilligers al heel veel honden instonden. En we hebben bij de Raad van Beheer het bestand met alle Tollers vanaf het begin van de registratie opgevraagd. Dat ging helemaal niet zonder slag of stoot, maar uiteindelijk is het gelukt. Het eerste bestand dat we ontvingen bleek een fout te hebben en kon niet worden ingevoerd, maar het bestand daarna was OK en is door ZooEasy voor ons ingevoerd.”

“Toen de gegevens ingevoerd waren, was het zaak om te gaan opschonen. En omdat we de database graag zo compleet mogelijk willen hebben, hebben we ook zoveel mogelijk ontbrekende voorouders ingevoerd. Samen met een kennis uit Zweden hebben we in oude boeken gespeurd en zoveel mogelijk ontbrekende gegevens aangevuld. Gecombineerd met de informatie die we al hadden, hebben we de database nu bijna tot aan de founders compleet. Nu zijn we bezig om de Mean Kinship module helemaal werkend te krijgen, daarna gaan we een cursus doen om ZooEasy zo goed mogelijk te leren gebruiken. Met hulp van een aantal extra vrijwilligers gaan we dan de data nog eens doorwerken en controleren. Daarna kan de database echt helemaal openbaar worden voor onze fokkers en dekreu-eigenaren, en later ook voor niet-fokkende leden.”

Een grote stap vooruit

Esther vertelt dat de vereniging heel blij is met de stappen die tot nu toe al zijn gezet:

“We zijn nu ongeveer een jaar bezig, en eind dit jaar hopen we alles helemaal klaar te hebben. Het is even een klus om de database in te richten en de gegevens op te schonen, maar we hebben al enorme stappen gezet. ZooEasy is echt een grote stap vooruit in het delen van informatie. Nu hebben we gewoon alle honden en alle data. Fokkers en dekreu-eigenaren kunnen straks zelf hele stambomen maken! En ook alle gezondheidsgegevens kunnen we per hond invoeren.”

“Wat we uiteindelijk graag willen is dat we alle informatie in ZooEasy met al onze fokkers kunnen delen. Dan zijn we niet afhankelijk van de database van de FAC, maar kan iedereen er gebruik van maken. Die openheid vinden we heel belangrijk. We willen graag dat fokkers en reu eigenaren zoveel mogelijk zelf gegevens gaan opzoeken. Wat zit er in de lijn van hond X en hond Y, welke risico’s loop ik tegenaan als ik een combinatie wil maken, etc.”

Klaar voor de toekomst

Met het gebruik van ZooEasy hoopt de NSDTRCN klaar te zijn voor de toekomst en de gezondheid van het ras veilig te stellen: “We gebruiken nu nog een dek-beoordelingsformulier waarbij fokkers steeds alle gegevens van hun hond en de gekozen reu opnieuw in moeten vullen. Via ZooEasy kunnen we dat straks veel makkelijker doen. We willen graag de module Dekaanvraag daarvoor gaan gebruiken, en we hopen dat mensen zelf steeds meer kunnen gaan controleren. Onze FAC bestaat maar uit twee mensen, die hebben het dus erg druk. Als onze fokkers zelf wat meer kunnen uitzoeken en wat meer zelfredzaam worden, scheelt dat een boel.”

“We willen met ZooEasy echt voor de volgende generatie verder kunnen, alles is meer openbaar zo. We gebruiken als vereniging bijvoorbeeld een meldformulier voor ziektes of aandoeningen. We kunnen met ZooEasy nu alle informatie bij de gegevens van de betreffende hond noteren. Als iemand melding doet van een ziekte kunnen andere fokkers en leden het dan ook zien. Als fokker/eigenaar moet je ook gewoon melding maken als je een keer met een aandoening te maken krijgt, verberg het niet! Openheid en gezondheid is zo belangrijk! ZooEasy helpt ons erbij om deze kernwaarden van onze club in de praktijk te brengen.”