ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Enquête naar behoefte aan fokreglement-controle module

Enquête naar behoefte aan fokreglement-controle module

Datum: januari 23, 2024

Een nieuw jaar leidt tot allerlei nieuwe ontwikkelingen en nieuwe ideeën. En één van de nieuwe ideeën die op dit moment bij team ZooEasy spelen, is de mogelijkheid om een nieuwe module te bouwen. Om precies te zijn: een fokreglement-controle module. Hiermee zouden onze gebruikers de controle van hun fokreglementen in ZooEasy online geautomatiseerd kunnen uitvoeren. 

Fokreglementen en fokprogramma’s

Rasverenigingen hebben doorgaans regels waar hun leden aan moeten voldoen bij het fokken van een nest. Voor Nederlandse hondenrasverenigingen worden die regels deels bepaald door de Raad van Beheer, in de vorm van het basisreglement welzijn en gezondheid. De rest van de regels zijn vastgelegd in het VerenigingsFokReglement (VFR) van elke vereniging. In Vlaanderen zijn voortaan de stamboek-uitgevende organisaties verantwoordelijk voor de fokprogramma’s voor elk ras, die door de fokkers nageleefd moeten worden. Ook verenigingen voor bijvoorbeeld katten kennen fokreglementen of fokprogramma’s.

De regels die zijn opgenomen in zo’n fokreglement of fokprogramma gaan met name over welzijn- en gezondheidsonderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan regels voor de minimale of maximale leeftijden van ouderdieren, verplichte testen met bepaalde toegestane of juist voor de fok uitsluitende uitslagen van diverse erfelijke aandoeningen, beperking van inteelt, een maximaal aantal nesten per ouderdier, etc. Aanvullend kunnen er ook nog regels zijn voor bijvoorbeeld bepaalde verplichte exterieurkeuringen, werkdiploma’s of gedragstesten voordat er gefokt mag worden. 

Controle

Alle regels die een vereniging hanteert moeten ook gecontroleerd worden. In Vlaanderen verplicht de overheid dit aan de stamboek-uitgevende organisatie. In Nederland zijn hondenrasverenigingen zelf verantwoordelijk voor de controle en handhaving van hun fokreglement. Bij overtreding van het fokreglement kunnen er diverse sancties opgelegd worden aan de leden van een vereniging.

In de controle van alle nesten die worden gefokt kan veel tijd gaan zitten. Vrijwel alle rasverenigingen werken met vrijwilligers die onder andere deze taak uit moeten voeren. Dat kan, gezien de grote verscheidenheid en hoeveelheid aan regels, een behoorlijke klus zijn. Een klus die ook gevoelig is voor menselijke fouten. Want ieder gefokt nest op misschien wel een stuk of 10-20 verschillende regels controleren, waarbij je soms ook nog terug moet rekenen van geboorte-data naar dek-data om de geldigheid van bepaalde onderzoeken of het wel of niet toegestaan zijn van een dekking te bepalen, kan lastig zijn.

Controle-module

Hoe mooi zou het dan zijn om die controles geautomatiseerd uit te kunnen voeren in je ZooEasy Online database? Dat is immers de plek waar je als vereniging toch al alle stamboomgegevens, gezondheids- exterieur- en werkuitslagen opslaat, en waar je alle informatie vandaan kunt halen. Als jouw ZooEasy Online database vervolgens automatisch kan controleren welke gefokte nesten er aan het reglement voldoen en welke niet, scheelt dat een boel werk en wordt het risico op menselijke fouten bij de controle vele malen kleiner. 

Proefnestcontrole vooraf?

En misschien nog wel mooier, hoe handig is het als fokkers vóór de dekking alvast zouden kunnen controleren of hun geplande combinatie voldoet aan de regels van het fokreglement? Een proefnest-mogelijkheid die aangeeft of een geplande combinatie wel of niet aan de regels voldoet zou veel fokkers kunnen helpen. En het kan ook handig zijn voor potentiële kopers die willen weten of het nest waar zij hun nieuwe huisdier uit willen kopen wel voldoet aan de regels van de vereniging. Met een dergelijke controle-module kan ook dit tot de mogelijkheden behoren.

 

De voordelen op een rijtje

Wat zijn nou precies de voordelen van zo’n controle-module voor een vereniging? 

 

  • als vereniging of organisatie voldoe je aan je plicht om de uitvoering van je fokreglement of fokprogramma te controleren
  • het levert een zeer grote tijdsbesparing op doordat de controle automatisch gaat i.p.v. ieder nest stuk voor stuk handmatig
  • er is een veel kleiner risico op menselijke fouten zoals het over het hoofd zien van overtredingen of juist onterecht een nest als overtreding aanmerken
  • door de tijdsbesparing is het mogelijk om sneller eventuele waarschuwingen of sancties op te leggen, waardoor een fokker sneller zijn of haar fokkerij kan aanpassen om verdere overtredingen te voorkomen
  • het zorgt voor meer duidelijkheid voor fokkers, die al vóór de dekking een proefnest kunnen maken en daarmee zelf kunnen controleren of een combinatie voldoet aan de regels

Interesse?

Zou je als rasvereniging of stamboek-uitgevende organisatie geïnteresseerd zijn in een dergelijke module? Geef dat dan vooral aan ons door. We zijn zeer benieuwd naar de input van verschillende verenigingen over dit onderwerp. En bij voldoende belangstelling kunnen we starten met een vooronderzoek!