ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Update Mean kinship module

Update Mean kinship module

Datum: april 2, 2020

In eerdere berichten hebben we aangekondigd dat we werken aan een Mean kinship module. Met de module Mean kinship kun je de verwantschap van fokdieren met de populatie berekenen. Een lage verwantschap van fokdieren met de populatie is de meest effectieve methode om de inteelttoename in een ras zo laag mogelijk te houden. Met het berekenen van de mean kinship wordt inzichtelijk hoe een individueel dier zich tot de populatie verhoudt. Hoe completer de populatie hoe betrouwbaarder dit kan worden bepaald.

Testfase

Op dit moment zitten we nog in de testfase. Op de universiteit van Wageningen voeren medewerkers de testen uit. Wij wilden de berekeningen extern laten toetsen met de berekeningswijze van de Wageningen Universiteit. Zodra de testen zijn afgerond, zal 1 organisatie het in productie nemen. We verwachten dat dit uiterlijk in juli zal gebeuren. De testfase met de organisatie zal minimaal 3 maanden duren.

Wanneer beschikbaar voor iedereen?

Als de testen met de productiegegevens goed verlopen dan gaan we al onze gebruikers informeren. We verwachten eind 2020 de module te introduceren. Tegen de tijd dat we de module gaan introduceren houden we je via de nieuwsbrief op de hoogte. Hierin geven we antwoord op je vragen, bijvoorbeeld wat de kosten van de module zijn.