ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

‘ZooEasy is echt ons naslagwerk’

‘ZooEasy is echt ons naslagwerk’

Datum: november 2, 2023

Esther de Leeuw is sinds 2012 betrokken bij de ZooEasy database van de Vereniging Het Nederlandse Kooikerhondje. Toen de VHNK van hun vorige systeem over ging naar ZooEasy in 2012, heeft zij -samen met haar man- de overstap begeleid. Inmiddels heeft de vereniging een heel ZooEasy team. Esther vertelt waarvoor zij ZooEasy allemaal gebruiken:

Naslagwerk

‘We gebruikten bij de VHNK al jaren een papieren clubregister, al vanaf 1942 ongeveer. Daar staan alle honden in, vanaf de aller-eersten. Inmiddels is het nu een Wordbestand, waar nog steeds elk jaar alle nesten in worden gezet. Maar dat is niet meer van deze tijd, dus in 2012 zijn we begonnen om alle nesten digitaal te krijgen. Toen zijn we overgestapt op ZooEasy. Het is veel moderner, je kunt makkelijker zoeken en filteren. ZooEasy is echt ons naslagwerk. Stambomen, nestinformatie, exterieurverslagen, alles wordt ge-upload in ZooEasy. Ook bijvoorbeeld de verslagen van het nestbezoek dat onze vereniging voor ieder nest met 6 weken doet. De kleuren van de pups, hun uiterlijk, staartlengte, wel of niet ingedaalde testikels, foto’s…. En alle documentatie. Alles komt in ZooEasy terecht.’

 

Invoerteam

‘Ons invoerteam heeft instructies om alle uitslagen op dezelfde manier in te vullen. Alles gaat precies in hetzelfde vakje, zodat je de gegevens vervolgens goed uit kunt draaien. We hebben regelmatig overleg om alles goed in te kunnen blijven vullen. Soms komen er bijvoorbeeld andere uitslagen binnen of wordt iets anders aangeleverd. Is een bepaalde ziekte getest via de Universiteit Utrecht of via bijvoorbeeld Embark? Hoe vullen we dat dan in? Om er één lijn in te houden is overleg belangrijk’. 

 

Fokkersaccounts

‘Bij de VHNK maken we voor onze leden gebruik van zowel fokkersaccounts als leesaccounts. Fokkers kunnen met een fokkersaccount zelf aantekeningen maken bij hun honden. We hebben daarnaast ook een documentatieaccount. Alle gezondheidsuitslagen slaan we daar in op. Als ik bijvoorbeeld een dierenartsverslag doorkrijg over nierproblemen van een hond, sla ik dat verslag op als bijlages bij die hond. De aandoening noteer ik vervolgens onder ‘extra velden’. Zo houden we ook als vereniging alles opgeslagen. 

De database wordt bij ons behoorlijk intensief gebruikt. Zo krijgen bijvoorbeeld de eigenaren van alle nieuw aangemelde dekreuen een uitgebreide 5-generatie stamboom met alle bekende informatie uit ZooEasy. Dus alle recente gezondheidsuitslagen, hoeveel nakomelingen alle honden hebben, welke aandoeningen er voorkomen… etc. Fokkers kunnen met hun account zelf zo’n stamboom uitdraaien, evenals een dog detail rapport. Daarin staat bijvoorbeeld per aandoening hoe de hond scoort. Ziektemeldingen die gedaan worden zijn bij ons openbaar. Alleen de dierenartsverslagen zijn niet openbaar zichtbaar, in verband met de AVG. We proberen dekreu eigenaren, fokkers en andere leden op deze manier bewust te maken van wat er in hun lijn zit.’

 

Mensen enthousiast maken

‘Het gebruik van ZooEasy is niet verplicht voor onze fokkers. Ze hoeven bij het maken van een combinatie ook niet verplicht onder een bepaald inteeltpercentage te blijven of verplicht een proefstamboom te maken. Wij zeggen altijd: “als mensen alleen maar cijfertjes fokken dan vergeten ze dat ze honden fokken”. Maar we proberen wel om onze leden zo enthousiast mogelijk te maken voor het gebruik. Tijdens nestkeuringen nemen we onze laptop mee en laten we mensen zien hoe het werkt: “kijk, hier staat jouw hondje”. Dat vinden mensen vaak erg leuk. 

 

Tegenwoordig is het haast noodzaak om er wel iets mee te doen. We hebben zoveel informatie, die moeten we ook gebruiken. Als fokker ben je ook wettelijk aansprakelijk. Met ‘keukentafel-bijeenkomsten’ informeren we onze fokkers in binnen- en buitenland over hoe ze ZooEasy kunnen gebruiken. Wij komen langs bij een fokker met een grote keukentafel, en andere bevriende fokkers uit die omgeving sluiten daarbij aan. Dan gaan we daar met onze laptops aan tafel hondjes opzoeken, dingen uitproberen, verslagen maken… De kosten voor de koffie mag de fokker declareren bij de vereniging. Als mensen het een keer zelf gedaan en uitgeprobeerd hebben, durven ze meer en wordt het gebruik makkelijker.’

 

De toekomst

‘De komende jaren staan we op het punt dat ZooEasy ons hele register zal gaan vervangen. Maar kunnen we al helemaal over naar digitaal? Sommige mensen willen graag iets uit kunnen printen en op papier aantekeningen maken met een pen. Maar dat is vooral een kwestie van tijd. Uiteindelijk zullen we allemaal over moeten; als ZooEasy straks het papieren clubregister heeft vervangen moeten ze wel. We gaan binnenkort ook workshops ZooEasy geven in Denemarken en Zweden. Er worden proefaccounts uitgegeven, we geven les, maken proefstambomen… gewoon in kleine groepjes van rond de 20 man, zoals de keukentafelbijeenkomsten. We gaan met de vereniging weer de boer op om onze mensen NOG enthousiaster te maken.’