ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Hoe maak ik voor een groep gebruikers lees accounts aan?

Het stappenplan is als volgt:

1. Klik het menu Beheer
2. Klik op het tabblad Accounts

Het sub-tabblad Overzicht wordt gelijk getoond.

3. Klik op de drop down box Contactcategorie en selecteer de gewenste Contactcategorie

Bij Contactcategorie kun je uit het afrolmenu een contact categorie selecteren voor welke de leesaccounts worden aangemaakt. Dit kan bijvoorbeeld zijn de contactgroep Leden of Commissieleden. Je moet hiervoor wel al wel die contact categorieën hebben aangemaakt en er moeten contacten aan de categorie(ën) zijn toegevoegd.

4. Klik op de drop down box Rol en selecteer de rol die de contacten moeten krijgen

Bij Rol kun je uit het afrolmenu een rol selecteren die je aan deze groep contacten wilt toewijzen. Dit kan bijvoorbeeld zijn Overige commissieleden of Leden. De rollen die in dit afrolmenu getoond worden, zijn de rollen die je eerder hebt aangemaakt en waarvoor je bij het instellen van de rol hebt aangegeven dat het type account Leesaccount is. Alleen rollen van het type Lees worden in dit afrolmenu getoond.

5. Klik op Aanmaken

Er wordt een telling uitgevoerd op het aantal aan te maken accounts, waarna je wordt gevraagd of je inderdaad dit aantal accounts wilt aanmaken. Als het aantal contacten uit de geselecteerde contact categorie meer bedraagt dan het aantal ongebruikte leesaccounts in de administratie, dan krijg je hiervan een melding. Je kunt voordat je verder gaat een eventueel tekort aan leesaccounts aanschaffen in het menu Mijn abonnement. Als alternatief kun je het aantal contacten in de betreffende contact categorie reduceren. Pas dan kunnen de leesaccounts aangemaakt worden.

6. Klik op de knop Ja als je het genoemde aantal leesaccounts wilt aanmaken
De leesaccounts worden dan aangemaakt voor alle contacten in de aangegeven contact categorie. Al deze contacten krijgen vervolgens een leesaccount met de autorisaties van de geselecteerde rol. Wanneer de leesaccounts zijn aangemaakt, ontvangen de gebruikers uit deze contact categorie een E-mail. Hierin wordt aangegeven dat er een leesaccount voor hem/haar is aangemaakt en hoe ingelogd kan worden in ZooEasy Online. Als een gebruiker nog geen account heeft voor ZooEasy Online en het E-mailadres dus nog niet voorkomt in de administratie, wordt in deze E-mail tevens de gebruikersnaam en het wachtwoord van de gebruiker vermeld. Als een gebruiker al toegang heeft tot een andere administratie, ontvangt die een uitnodiging voor deze administratie maar wordt in de E-mail geen wachtwoord vermeld omdat ze met de bij hen bekende gegevens kunnen inloggen.

Bovenstaande procedure geldt alleen voor het aanmaken van leesaccounts voor een groep gebruikers. Deze contacten moeten van te voren al in een contact categorie zijn ingedeeld.


Deze uitleg moet je eerst gelezen hebben:

Terug naar zoekscherm