ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Hoe voer ik een foktoom in?

Het stappenplan is als volgt:

ZooEasy biedt naast het 1 op 1 fokken ook de mogelijkheid om foktomen vast te leggen. Dit komt o.a. veel voor bij hoenderfokkers. De haan wordt gekoppeld aan twee of meerdere hennen. Van de nakomelingen is dan wel de vader bekend, maar niet de moeder. In de onderstaande toelichting wordt uitgelegd op welke wijze in ZooEasy een foktoom kan worden vastgelegd:

Als voorbeeld nemen we een man met registratienummer DEMO-001 en drie vrouwen met registratienummers DEMO-002, DEMO-003 en DEMO-004

1. Klik het menu Dieren
2. Druk op Toevoegen

Het scherm Basisgegevens verschijnt. Als voorbeeld gebruiken we foktoom nummer F-2020-001 wat staat voor de eerste foktoom van het jaar 2020

3. Vul de volgende informatie in:
Registratienummer = F-2020-001
Geslacht = Vrouw

4. Vul de overige gegevens in zoals Ras en Kleur
5. Laat de geboortedatum leeg

Wanneer de vrouwen (volle) zussen zijn kan bij de velden Vader en Moeder de registratienummers worden ingevuld. Laat leeg als het geen (volle)zussen zijn.

6. Vul de fokker alleen in als deze voor alle 3 vrouwen gelijk is, selecteer anders met de knop […] Onbekend
7. Klik op de knop […] bij Eigenaar en selecteer die uit de lijst Contacten of voeg die toe door op Link Toevoegen te klikken en de daarbij behorende gegevens in te voeren.
8. Klik op het tabblad Opmerkingen
9. Vul op het sub-tabblad Publiek de 3 registratienummers van de vrouwen in
10. Klik Bewaren.

De foktoom is nu ingevuld. De volgende stap is om een combinatie van de man en de foktoom vast te leggen.

11. Klik het menu Combinaties
12. Klik Toevoegen

Afhankelijk van de instellingen kan de optie getoond worden om al dan niet meerdere combinaties in een handeling toe te voegen. Mocht dit het geval zijn klik dan op Nee, want we gaan nu maar een enkele combinatie toevoegen.

13. Vul de volgende informatie in:
Man = DEMO-001
Vrouw = F-2020-001
14. Vul de overige gegevens in en klik Bewaren.

Nakomelingen die nu worden geboren uit deze foktoom kunnen op de normale wijze worden vastgelegd.

Onder ‘Hoe voeg ik een combinatie toe?’ wordt ook uitgelegd hoe je na het invoeren van de algemene gegevens van de combinatie de dieren daaraan kunt koppelen. Die uitleg vind je hier: https://www.zooeasy.nl/ondersteuning/hoe-voeg-ik-een-combinatie-toe/

Bij de gegevens van de nakomelingen uit deze foktoom zal in het veld Moeder nu het foktoomnummer F-2007-001 worden getoond.


Terug naar zoekscherm