ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Wat moet ik doen om de Mean kinship module in gebruik te nemen?

Het stappenplan is als volgt:

Het globale stappenplan hiervoor is als volgt:
1. Taken beheerder
2. Taken ZooEasy

Stap 1: Taken beheerder
De beheerder van de administratie moet de hieronder volgende analyses doen op de gegevens. Elke analyse moet gevolgd worden door updates waar mogelijk. ZooEasy kan hier ook bij helpen: hiervoor kan via de webwinkel de dienst Analyse Mean kinship module worden afgenomen. Hiervoor zal vooraf eerst een urenindicatie worden afgegeven, waarna de dienst met het aantal uren kan worden besteld. Gemiddeld zal dit ons tussen de 4 en 8 uur aan tijd.

1a: Analyse inteelt
Als er grote aantallen dieren nog moeten worden berekend om een inteeltpercentage toegekend te krijgen kan dit duiden op een stamboom loop. Via de uitgebreid zoeken functionaliteit bij het menu Dieren kan gezocht worden op inteeltpercentages tussen Van = -1 en Tot = -1. Hiermee wordt het aantal dieren getoond waarvoor dit geldt. Als dit aantal laag is of verklaard kan worden door een zeer recente import (mag 2 dagen geleden) dan hoeft geen verdere actie ondernomen te worden. Als het aantal hoog is en/of niet verklaard kan worden dan moet via PopRep een data analyse uitgevoerd worden. Eventuele stamboom loops moeten (allemaal) gecorrigeerd worden.

1b: Analyse aantal levende dieren
Hoe lager de aantallen hoe eenvoudiger de berekening kan worden afgerond.

1c: Analyse leeftijden dieren
Wat is een reële maximale leeftijd voor het ras? Die leeftijd kan de beheerder via een update import instellen als fictieve overlijdensdatum voor alle levende dieren van de juiste geslachten. In Excel kan voor de “nog levende” dieren eenvoudig op basis van de geboortedatum een fictieve overlijdensdatum worden berekend. Eventueel nog levend blijkende dieren kunnen achteraf altijd bijgewerkt worden in het programma.

1d: Analyse geslachten
Hoeveel dieren zijn er van het geslacht Onbekend? Die komen namelijk in een stamboom ’tegenover’ het geselecteerde dier te staan en daarmee zouden er bijvoorbeeld 2 mannelijke of 2 vrouwelijke dieren in een stamboom getoond worden. En zijn de geslachten van de dieren correct? Staat een dier als vader in de lijst maar is het geslacht (in het detailscherm) vrouwelijk? En vice versa. Via een export kan dit eenvoudig in Excel geanalyseerd worden.

1e: Aanschaffen module Mean kinship
In de webwinkel kan de module Mean kinship aangekocht worden.

Stap 2: Taken ZooEasy
Als stap 1 is uitgevoerd, kun je de helpdesk benaderen. De helpdesk zal vervolgens de module inschakelen en de berekening starten. Alle dieren waarvan de mean kinship nog berekend moet worden, hebben de tekst [Herberekenen] bij dit veld staan. Zodra de berekening is uitgevoerd, zal het berekende % worden getoond. Afhankelijk van de hoeveelheid dieren die meegenomen moeten worden kan de berekening enige uren, dagen of weken duren. De helpdesk zal hiervoor onder voorbehoud een inschatting geven.

Let op: Het toevoegen van founders nadat je de mean kinship module in gebruik hebt genomen kan leiden tot een grote reeks herberekeningen. Hierdoor worden waarden tijdelijk op [Herberekenen] gezet. Afhankelijk van de omvang kan dit bij grote populaties (5.000 fokdieren) dagen tot weken duren. Mochten er na in gebruik name van de mean kinship module founders moeten worden toegevoegd, neem dan eerst contact op met de helpdesk. Wij kunnen het herberekeningsproces dan tijdelijk stopzetten. Zodra alle founders zijn ingevoerd, kun je de helpdesk informeren waarna het proces herstart kan worden.


Terug naar zoekscherm