Verbeteren datakwaliteit

 295,00 incl. 21% BTW

Categorie:

Wanneer de datakwaliteit niet op orde is in je administratie, zul je merken dat je tegen problemen aan loopt als foutmeldingen, stamboom loops of verkeerde uitkomsten van inteelt, verwantschap en/of mean kinship berekeningen. Met de aanschaf van deze dienst installeren we een aantal opdrachten voor je in het menu Beheer onder het tabblad Opdrachten waarmee je controles kunt uitvoeren op de datakwaliteit. Het aanroepen van een opdracht levert een aantal bestanden op waarmee je de controles kan nalopen. 

#Animal AncestorGenerations count: Telling van het aantal generaties waarin voorouders bekend zijn van het dier. Toont -1 als het dier betrokken is bij een stamboom loop.

#Number of offspring connected to a Mother: Aantal nakomelingen wat het moederdier heeft voortgebracht. Afwijkende aantallen kunnen een indicatie zijn van een onjuiste koppeling

#Number of offspring connected to a Father: Aantal nakomelingen wat het vaderdier heeft voortgebracht. Afwijkende aantallen kunnen een indicatie zijn van een onjuiste koppeling.

#Number of Offspring connected to a distinct combination of DOB, Father and Mother: Genereert uit de lijst met dieren een overzicht van de unieke combinaties van “Geboortedatum || Vader RegNo || Mother RegNo’’. Afwijkingen ten opzichte van het gemiddelde en/of max mogelijk moeten beoordeeld worden.

#Mother Deceased at the moment of birth of the animal: Moeder kan niet overleden zijn ten tijde van geboorte van nakomelingen. 

#Father Deceased at the moment of birth of the animal: Vader kan niet overleden zijn voor het verwekken van de nakomelingen.  

#Age of Mother at the moment of birth of the animal: Lijst met dieren met daarbij hun geboortedatum en RegNo + geboortedatum van het moederdier, op basis waarvan de leeftijd van de moeder tijdens de geboorte, in maanden en jaren wordt weergegeven. Ouderdieren met een abnormaal hoge leeftijd tijdens de geboorte van het dier moeten beoordeeld worden. Ouder dieren die jonger zijn dan hun nakomeling worden in een apart overzicht weergegeven, maar staan ook onderaan deze lijst.

#Age of Father at the moment of birth of the animal: Vergelijkbaar met de vorige lijst.

#Father is younger than offspring: Dieren die jonger zijn dan (een van)hun nakomeling(en) zijn verkeerd gekoppeld, of hebben een onjuiste geboortedatum. 

#Mother is younger than offspring: Dieren die jonger zijn dan (een van)hun nakomeling(en) zijn verkeerd gekoppeld, of hebben een onjuiste geboortedatum. 

#Animals for which Mother is not female: Als een dier wat op de moeder positie gekoppeld is niet van het vrouwelijke geslacht is, is de kans groot dat het onjuist aan de nakomeling(en) gekoppeld is.

#Animals for which Father is not male: Als een dier wat op de vader positie gekoppeld is niet van het mannelijke geslacht is, is de kans groot dat het onjuist aan de nakomeling(en) gekoppeld is.

#Born per Year: Overzicht van ingevoerde jaartallen en de aantallen dieren die in dat jaar gekoppeld zijn. Start met aantal dieren waarvoor geen geboortedatum is gevuld.

#4GenPedigree with YearBorn: Beknopte analyse dan de stamboom van de dieren, over 4 generaties voorouders. Per dier staat het dier en diens voorouders (max. 4 generaties) + alle geboortejaren op 1 regel.