ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

ZooEasy en de AVG

ZooEasy en de AVG

Datum: mei 18, 2018

AVG staat voor algemene verordening gegevensbescherming, de nieuwe Europese privacywetgeving die per 25 mei 2018 geldt. De AVG vervangt in de hele EU de nationale privacywetten, in Nederland is dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Wat is de AVG?

Door de AVG krijg je als burger meer rechten ten aanzien van privacy en je persoonsgegevens. Bedrijven en organisaties krijgen daarentegen meer verplichtingen en verantwoordelijkheden bij het verwerken van persoonsgegevens.

De rechten van de burger

Voor burgers zijn een aantal rechten met betrekking tot persoonsgegevens vastgelegd in de AVG. Deze rechten zijn:

Recht op inzage: Je hebt het recht om gegevens die bedrijven van je verwerken in te zien.
Recht op bezwaar: Je hebt het recht bezwaar te maken tegen gegevensverwerking.
Recht op beperking van de verwerking: Je hebt het recht bedrijven te verzoeken het gebruik van jouw persoonsgegevens te beperken.
Recht op rectificatie: Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens bij bedrijven te laten aanpassen of aanvullen.
Recht bij geautomatiseerde besluitvorming en profilering: Je hebt het recht op een menselijke blik bij besluiten over jou.
Recht op dataportabiliteit: Je hebt het recht om je persoonsgegevens over te dragen.
Recht op vergetelheid: Je hebt het recht bedrijven te vragen jouw persoonsgegevens te wissen.

Organisaties zijn verplicht om je verzoek binnen een maand te behandelen.

De verantwoordingsplicht van bedrijven

Voor bedrijven geldt vanaf 25 mei 2018 een verregaande verantwoordingsplicht. Dit houdt onder andere in dat je als bedrijf moet kunnen aantonen dat je de juiste maatregelen hebt genomen om aan de nieuwe verordening te voldoen. Ook moet je als bedrijf kunnen aantonen dat je alle benodigde toestemmingen van betrokkenen daadwerkelijk hebt gekregen. Verder kan dit betekenen dat je als bedrijf een register van verwerkingsactiviteiten moet bijhouden.

Wat verandert er voor ZooEasy en haar klanten?

ZooEasy heeft in aanloop naar 25 mei alvast een register van verwerkingsactiviteiten en een nieuwe privacyverklaring opgesteld. Ook gaan we vastleggen op welke manier wij onze systemen en jullie persoonsgegevens beschermen. Tevens zullen alle ZooEasy beheerders de verwerkersvoorwaarden moeten accepteren die als gevolg van de AVG opgesteld zijn.

Als klant betekent dit dat je zeker kunt zijn dat je persoonsgegevens bij ons goed beschermd worden. Ook nemen wij jouw rechten onder de AVG bijzonder serieus, dus zetten wij ons in om eventuele verzoeken van jouw kant zo spoedig en correct mogelijk af te handelen.

Samenwerking met Privacy Zeker

Voor de invoering van de AVG is ZooEasy onderdeel geworden van het Privacy Zeker programma (zie voor de inhoud hiervan: https://privacyzeker.nl) en worden wij door Privacy Zeker begeleid bij de te nemen stappen om te gaan voldoen aan de eisen van de nieuwe privacywetgeving (AVG/GDPR).

Klanten van ZooEasy kunnen ook profiteren van deze samenwerking en krijgen met de code PZ022018 5% korting op het eerste jaar van de dienstverlening van Privacy Zeker. Als je als organisatie dus nog stappen moet zetten voor de invoering van de AVG, neem dan contact op met PrivacyZeker.nl.