ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Hoe voorkom je dat inteelt en verwantschap te snel oploopt?

Hoe voorkom je dat inteelt en verwantschap te snel oploopt?

Datum: november 24, 2020

Als organisatie wil je ervoor zorgen dat de inteelt en de verwantschap binnen een ras niet te snel oplopen. Het is belangrijk dat er in de toekomst genoeg onverwante dieren beschikbaar blijven, zodat het optreden van erfelijke gebreken wordt voorkomen. Maar hoe doe je dat? En wat is nu precies het probleem en nog belangrijker de oplossing? In dit artikel vertelt Jack Windig van Wageningen Universiteit en Research over de inteelttoename en hoe je kunt zorgen dat jouw organisatie minder tot geen inteelt heeft binnen de populatie zodat er een sterk en gezond ras ontstaat.


Inteelt en verwantschap: wat is belangrijk?

Inteelt is een bekend probleem met negatieve gevolgen voor de populatie. Wat betreft inteelt zijn er eigenlijk twee belangrijke zaken, namelijk:

  1. Wat is belangrijk voor de fokker/eigenaar?
  2. Wat is belangrijk voor het ras/de populatie?

Je denk vast, dit is toch hetzelfde? Maar dat is niet helemaal waar, deze twee zijn niet precies hetzelfde. Voor de fokker/eigenaar is het belangrijk dat de inteelt van de nakomeling zo laag mogelijk zal zijn en dat hij niet nauw verwante dieren met elkaar kruist. Voor het ras is het belangrijk dat nu en in de toekomst minder verwante dieren beschikbaar zijn waarmee gefokt kan worden. Voor de fokker/eigenaar zijn dus de verwantschaps- en (verwachte) inteeltcoëfficiënten van belang. Voor het ras is het essentieel dat de verwantschap en inteelt niet te snel toenemen. Hiervoor is de inteelttoename per generatie van belang.

Jack Windig: “Voor het ras is het van belang dat de gemiddelde inteelt en de verwantschap niet te snel oplopen, zodat er genoeg onverwante dieren beschikbaar blijven in de toekomst waar eigenaren uit kunnen kiezen. Selectie kan het optreden van nieuwe erfelijke gebreken bijhouden. De inteelttoename per generatie (gedefinieerd als 1 gedeeld door 2 maal de inteelttoename per generatie), is hiervoor een goede maat.”


Hoe los je dit probleem op?

Veel rasverenigingen maken gebruik van Poprep om het verwantschaps- en inteeltpercentage te berekenen.

Jack Windig: “Wageningen UR biedt ook software waarmee stamboomgegevens geanalyseerd kunnen worden. Ook geeft Wageningen UR advies over de uitkomsten.” 

Met ZooEasy kan ook eenvoudig een bestand aan Poprep worden aangeboden. Daar is geen aparte module voor nodig. Zodra de berekening is uitgevoerd, ontvang je een PDF met de analyse, waaronder de effectieve populatiegrootte. Onderstaand een korte video met uitleg hoe je in ZooEasy eenvoudig een bestand kan aanbieden aan Poprep voor analyse: https://www.zooeasy.nl/ondersteuning/hoe-werkt-poprep/.


Gezond en sterk ras

Het is dus van groot belang om alle gegevens van de dieren goed bij te houden en te analyseren, zowel vanuit het perspectief van de fokker/eigenaar als voor de populatie. Zo voorkom je erfelijke gebreken en werk je aan een sterk en gezond ras. ZooEasy kan je hiermee helpen. 


Meer weten? 

Neem gerust contact met ons op of plan een vrijblijvende demo voor je organisatie.