ZooEasy is beschikbaar in de volgende talen:

Klanten 2.469 | Accounts 8.604 | Dieren 6.082.123

Resultaten enquête onder gebruikers

Resultaten enquête onder gebruikers

Datum: november 7, 2019

De afgelopen weken hebben we steekproefsgewijs gebruikers benaderd en gevraagd een prioriteit toe te kennen aan een aantal verbeteringen die we willen doorvoeren in ZooEasy Online. Met de uitkomst zijn we erg blij! Het heeft ons namelijk een goed beeld gegeven welke nieuwe functionaliteit jullie belangrijk vinden en helpt ons om de juiste prioritering hierin aan te brengen.

We werken nu hard aan de release 2.5.00, deze wordt begin november beschikbaar gemaakt. Daarin worden deze verbeteringen o.a. doorgevoerd:

 • Wens 553: Vanuit de stamboom eenvoudig dieren kunnen toevoegen om ontbrekende voorouders snel in te voeren
 • Wens 611: Mean kinship berekening waarmee bepaald kan worden wat de gemiddelde verwantschap is van een dier met de rest van de populatie (*)

Door de enquête weten we nu de prioriteit van de daaropvolgende wensen die we willen gaan oppakken.

Prioriteit Hoog

 • Wens 656: Bij het klikken om de bloedlijn te volgen weer met 1 muisklik terug kunnen keren naar het vorige dier.
 • Wens 613: Kasboek toevoegen waarmee inkomsten en uitgaven geregistreerd kunnen worden.
 • Wens 617: Statuskleur toekennen aan een dier zodat deze kleur zichtbaar is in lijsten en dieren ook via de zoekfunctie op statuskleur te selecteren zijn.
 • Wens 619: Berekening tonen per dier uit hoeveel complete generaties de stamboom van een dier bestaat.
 • Wens 620: Berekening tonen bij een dier van het aantal equivalente complete generaties (ECG).
 • Wens 592: Mogelijkheid om de stamboom van een dier te exporteren en bij een andere ZooEasy gebruiker te importeren en andersom.
 • Wens 651: Snel kunnen zoeken op het geboortejaar van een dier.

Prioriteit Midden

 • Wens 652: Snel kunnen zoeken op het jaar dat de combinatie is ingevoerd.
 • Wens 576: Logboek beschikbaar maken, zodat je per categorie zoals Dierenartsbezoeken, Ontwormingen, Inentingen etc de gegevens kan zien. Ook een notitieblok beschikbaar maken voor het vastleggen van aantekeningen.
 • Wens 614: Algemene documenten vastleggen die niet gebonden zijn aan bv een dier of combinatie.
 • Wens 627: Bij een contact meerdere lidnummers, kweeknummers, codes etc registreren. 

Prioriteit Laag

 • Wens 615: Metingen per datum registreren bij een dier zoals gewicht en lengte waarmee de ontwikkeling van een dier gemeten kan worden.
 • Wens 616: Bij een ras ook de Latijnse naam en draagtijd in dagen vast kunnen leggen.

Met de wensen met prioriteit Hoog gaan we nu aan de slag. We streven er naar om de komende maanden om de 4-8 weken een release uit te brengen waarin deze hoge prioriteit wensen beschikbaar worden gemaakt. Uiterlijk mei 2020 willen we dit hebben afgerond. Daarna bekijken we opnieuw welke wensen er nog zijn en wat de prioriteit hiervan is.

(*) Deze module wordt in opdracht van 1 vereniging ontwikkeld en wordt de komende maanden doorontwikkeld. Zodra de optimalisaties gereed zijn, zal de functionaliteit ook als betaalde module worden aangeboden via onze webwinkel. Via de nieuwsbrief informeren we je hierover.